I denne video kan du se, hvordan du laver en latex form af en nisse, som du efterfølgende skabe støbe i med enten beton eller gips.

I guiden er der brugt flydende latex, og der bliver desuden støbt med både afstøbningsbeton og ekstra stærk støbegips